Paslaugos

PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLa

Elektros instaliacijos montavimo, bei projektavimo darbai:

• Iki 10kV įtampos kabelių linijos.
• Įvairios paskirties pastatų elektros apšvietimo ir galios tinklai.
• 0,4-10kV įtampos skirstomieji įrenginiai, paskirstymo punktai.
• Elektros įvadai.
• Žaibosauga ir apsauga nuo vidaus viršįtampių.

Izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai:

• Izoliacijos  varžų matavimus.
• Įžeminimo varžos matavimus.
• Grandinės, tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, patikrinimus.
• Įtampos charakteristikų nustatymus.
• Kabelių, laidų ir kitos elektrotechninės įrangos izoliacijos varžos          matavimus megometru.
• Kompetentingi įmonės darbuotojai atlieka matavimus moderniu        matavimo aparatu Metrel Eurotest XE 2,5 kV MI 3102H BT .

Vaizdo stebėjimo montavimo, bei projektavimo darbai:

Vaizdo stebėjimo sprendimai yra skirti užtikrinti saugumą įvairiuose objektuose: nuo privataus namo iki gamybos paskirties pastatuose. Kaip ir modernios technologijos vaizdo stebėjimo
sprendimai sparčiai tobulėja. Šių dienų skaitmeninės technologijos atveria galimybes stebėti nutolusius objektus vaizdą perduodant kompiuteriniu tinklu. Sujungus analoginio ir IP vaizdo
stebėjimo technologijas bei IT tinklų technologijas – atsiranda nauja nauji terminai – vaizdas per IP, vaizdo serveris, tinklo vaizdo talpykla, vaizdo srautas tinkle.

MB „Elmeistras“ siūlo ne tik aukščiausios kokybės vaizdo, bet ir kompleksinius IP vaizdo stebėjimo sprendimus.

Įmonių elektros ūkio priežiūra

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius.

Remiantis EST reikalavimais:
Vartotojo elektros įrenginiuose nuo 30 kW privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį.
Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas.

Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo skiria asmenį, atsakingą už elektros ūkį. Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingo už
elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Kvalifikuotą darbuotoją, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.
Jei turimų žemosios įtampos elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW arba esant vienfaziam elektros įvadui, skirti asmens, atsakingo už elektros ūkį, nebūtina, tačiau elektros
įrenginių savininkas nuo atsakomybės dėl saugaus elektros vartojimo neatleidžiamas.
MB „Elmeistras“ turi visus reikiamus leidimus, atestatus ir įrangą šiai veiklai vykdyti.